ArtıTV Kadın Farkı programı, Evvel Bahar söyleşisi

Merve Küçüksarp’la söyleşi

https://www.youtube.com/watch?v=fif5TKi-di4&t=19s